NIKE Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców zostało rozwiązane z dniem 31.12.2014.